OTO Opleiden – Trainen - Oefenen

OTO: Opleiden – Trainen – Oefenen

 

Wij hanteren het OTO-principe. OTO zien wij als een continu leerproces om vakbekwaam te worden of om vakbekwaam te blijven.

 

Opleiden (vakbekwaam worden)

 

Wij leiden op zodat je kennis op doet die je nodig hebt in je werk. Theoretische kennis vertalen we naar jouw werksituatie en wordt verwerkt in opdrachten en oefeningen. Je wordt competent op het niveau van weten (kennis) en weten hoe (vaardigheden).

We beginnen altijd met heldere leerdoelen zodat je weet waaraan je werkt.

 

Trainen (vakbekwaam worden)

 

Nadat je de kennis hebt geleerd en je de nodige inzichten hebt gekregen, trainen wij jou de (deel-) vaardigheden zodat je ze echt eigen kunt maken. Je wilt ze tenslotte kunnen toepassen in je werk.

Door meerdere keren te oefenen en te herhalen, kun je dit na de training in verschillende werksituaties écht laten zien.

 

Oefenen (vakbekwaam blijven)

 

Onze (simulatie-)oefeningen richten zich op het vasthouden of opfrissen van je kennis, vaardigheden en houding. Veel van onze deelnemers, die graag dóen, vinden oefenen een leuke manier van leren. Door te variëren in werkvormen houden we rekening met jouw specifieke leerwensen en leerstijlen.

 

Bij ons staat de praktijk altijd voorop en onze opleiders en trainers zijn specialisten met veel ervaring op en langs de wegen. Bij opleidingen, trainingen en oefeningen wordt altijd gebruik gemaakt van een vorm van praktijkoefening of simulatie, waardoor je het geleerde kunt koppelen aan je eigen werkzaamheden.

 

Groepsgrootte

 

Onze groepen bestaan uit maximaal 12 deelnemers zodat er voldoende ruimte is voor interactie.

 

Leermiddelen

 

Bij Kusters Opleidingsinstituut staat de praktijk, jouw dagelijks werk, voorop. We geven jou de ruimte en dagen je uit om nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag te oefenen. Oefenen, fouten maken, praktijkvoorbeelden (na)bespreken kan o.a. met behulp van onze Maquette en Virtuele omgeving.