WEGBEHEERDERSDAGEN

Na onze eerdere Landelijke IM Wegbeheerdersdagen kregen wij van de deelnemers terug dat de workshops over recente ontwikkelingen, plenaire kennissessies en het uitwisselen van ervaringen bij de maquette direct bijdragen aan hun actuele IM-kennis.

 

Dagelijkse routine en solitair werken kunnen leiden tot het minder strikt navolgen van de IM-maatregelen. Kusters Opleidingsinstituut brengt actuele ontwikkelingen, veiligheid en uniforme samenwerking steeds weer onder de aandacht tijdens de Landelijke IM Wegbeheerdersdagen. Door de interactieve werkvormen, met onder andere onze maquette en virtuele omgeving, kunnen  jouw medewerkers de nieuwe kennis en vaardigheden meteen toepassen in hun dagelijks werk.

 

Programma

  • Welkom
  • Recente Ontwikkelingen
  • Opfris REVI
  • Wat is jouw rol en taak bij IM, hoe pak je de regie?
  • Wat is het belang van goede beeldvorming en hoe doe je dat?
  • Hoe te handelen bij bijzondere gevallen? (bv levende have, bergen grote voertuigen, elektrische voertuigen etc.)


Tijdens deze dag is veel ruimte voor eigen inbreng en eigen casuïstiek, wat tot interessante gesprekken en nieuwe inzichten leidt. Bovenal bevorderen we hiermee de uniforme manier van werken volgens de IM-afspraken. 

Het programma draagt bij aan:

  • Uniforme manier van werken;
  • Kennis over meest recente inzichten, afspraken en maatregelen;
  • Inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en de invloed daarvan op het verkeer;
  • Ervaringen, ideeën en feedback uitwisselen met collega’s.

 

Voor wie

Medewerkers van provincies, gemeenten, waterschappen, bergers en aannemers.


Planning, tijd, locatie

Data volgen

 

Kosten

€ 373,– p.p. excl. btw


Geïnteresseerd?
Wil je deelnemen aan de Landelijke IM Wegbeheerdersdagen 2021 of wil je meer informatie over deze dagen?  Neem contact  met ons op.