INCIDENT MANAGEMENT VEILIGHEID EN DESKUNDIGHEID. ALTIJD EN OVERAL.

Wat is Incident Management (IM)?

IM is het geheel aan maatregelen en afspraken om de weg zo snel mogelijk voor het verkeer vrij te maken na een incident. De veiligheid van de (hulp)-dienstverlener en van het verkeer staat hier voorop. Voorbeelden van incidenten zijn pech- en ongevallen, achtergelaten voertuigen, afgevallen lading, loslopende dieren en kijkersfiles. Incidenten verstoren de doorstroming van het verkeer, leveren gevaar op voor het verkeer en kosten veel geld.

 

Samenwerking

Om een incident veilig en snel af te kunnen handelen is een goede samenwerking tussen de wegbeheerders, politie, brandweer, ambulancezorg, bergers, aannemers, ANWB en Koninklijke Marechaussee van belang.


Toepassen

Om er voor te zorgen dat de medewerkers van deze IM-ketenpartners de maatregelen en afspraken kennen en in hun dagelijkse werk goed kunnen toepassen, verzorgt Kusters Opleidingsinstituut opleidingen, trainingen en oefeningen op het gebied van IM.

 

Praktijkgericht

Onze opleidingen, trainingen en oefeningen (OTO) leren jou, of jouw medewerkers, hoe de IM maatregelen in de praktijk werken. Je leert IM toe te passen en na de training weet je hoe je structuur aanbrengt in de afhandeling van een incident. Wij geven je inzicht in de regels, de samenwerking met verschillende partijen en jouw eigen rol zodat je als expert het incident weet af te handelen.


In onze opleidingen, trainingen en oefeningen gebruiken wij maquette simulaties en oefeningen in onze virtuele omgeving (XVR). Uiteraard werkt Kusters Opleidingsinstituut met inspirerende, praktijkgerichte opleiders en trainers, die allemaal specialist zijn in hun vakgebied. Zij zorgen voor een interactieve groep van deelnemers en een realistische trainingsopzet, waar met en van elkaar geleerd wordt.