OPLEIDEN

De opleidingen die wij bieden zijn:

Basisopleiding IM

 

Hierbij worden de basisbeginselen van handelen bij IM aangeleerd. Het is een 5-daagse opleiding, waarbij de vijfde dag in het teken staat van toetsing en examinering.

De opleiding is bedoeld om de kennis en vaardigheden te ontwikkelen om professioneel te kunnen handelen bij IM. Hij is bedoeld voor wegbeheerders, hulpdiensten en overige hulpverleners.

 

Onderwerpen

Aan de orde komen:

 • De eigen veiligheid van de hulpverlener;
 • De veiligheid van alle belanghebbenden bij IM;
 • Het belang van de wegbeheerder bij IM;
 • De rol van iedere partij die bij IM betrokken is;
 • Professionele houding en gedrag.

 

Leerdoelen

De deelnemer beschikt na afloop van de opleiding over de volgende vaardigheden:

 • De eerste veiligheidsmaatregelen nemen conform de geldende richtlijnen;
 • Een gefundeerde beslissing nemen over de gewenste afhandeling;
 • De belangen van de wegbeheerder duidelijk bespreken met de hulpdiensten;
 • Gedragingen bij anderen en zichzelf constateren en daarop interventies plegen;
 • Professioneel, klantgericht en pro-actief de belangen van de wegbeheerder, veiligheid en doorstroming, te vertegenwoordigen.

 

Duur

10 dagdelen (5 dagen)

Online training “Basisopleiding IM” (3 uur, buiten opleidingsdagen)

Opleiding IM+

 

Deze opleiding is een verdieping van de basisopleiding. Aansluitend op de Basisopleiding volgen aanvullende modules. Deze zijn hoofdzakelijk gericht op de rol van de wegbeheerder.

 

Deze modules zijn:

 • Rijopleiding theorie & praktijk
 • Gevaarlijke stoffen
 • Blussen
 • Levensreddend handelen bij IM
 • Traumazorg
 • Verkeersregelaar
 • Verkeersmanagement

 

 

Duur

24 dagdelen (12 dagen)

Voor verschillende onderdelen wordt ook een examen afgelegd.

 

Na de trainingen volgen 6 maanden van “Learning on the job”. Tijdens de 6 maanden wordt gewerkt aan de leerdoelen: kennis, communicatie, houding en gedrag. Dit gebeurt tijdens contactmomenten met een externe coach op de werkplek en tijdens de diensten van de cursist.