COACHEN

Elk persoon is anders. Om daar op in te spelen kan Kusters individuele coaching verzorgen.

 

 

De coaching heeft betrekking op individuele personen. Het kan zijn dat meerdere personen in een bedrijfsonderdeel gecoacht worden. Denk daarbij ook aan nulmetingen middels individuele coachingsgesprekken binnen uw organisatie. Waar staat de professionele organisatie op dit moment?

 

Coaching kan geboden worden voor medewerkers die langs de weg werken en voor medewerkers die in een verkeerscentrale werken. Coaching wordt meestal gegeven “on the job”.

 

Bij coaching wordt meestal een leidinggevende nauw betrokken.

 

Uitgangspunt is altijd:

“Waar staan de individuele medewerkers in hun professionele ontwikkeling?”

 

Elke coach van Kusters heeft ruime ervaring met coaching en gesprekstechnieken in de IM praktijk zowel op de weg als in de verkeerscentrale.