Search

BASISOPLEIDING INCIDENT
MANAGEMENT(BOIM)

IM is het geheel aan maatregelen om de weg zo snel mogelijk voor het verkeer vrij te maken, nadat een incident heeft plaatsgevonden.

 

In het kort

 

Het goed opleiden en trainen van professionals is de basis van succesvol IM. Want wie betrokken is bij verkeersincidenten, moet stevig in de schoenen staan. Je dienstvoertuig plaatsen, zorgen voor veiligheid, adequaat handelen en nauw samenwerken met alle betrokken partijen. Kennis over alle IM maatregelen en afspraken is één ding, na onze basisopleiding IM beschik je óók over de vaardigheden om de weg veilig en zo snel mogelijk vrij te maken voor het verkeer. Je weet hoe belangrijk veiligheid is in dit werk en hoe je daarvoor zorgt. En of je nu contact hebt met de verkeerscentrale, (hulp-)dienstverleners, collega’s of eventuele slachtoffers, jouw communicatie is zorgvuldig en adequaat.

 

Je bent praktijkgericht. Daarom doorloop je zelf de E-learning, zodat je tijdens de opleidingsdagen kunt oefenen met realistische situaties en jouw nieuwe inzichten kunt toepassen. Je leert o.a. door middel van maquette simulaties en oefeningen in onze virtuele omgeving (XVR).

 

Resultaten

 

Na onze Basisopleiding IM:

  • Ken je het gezamenlijke IM werkproces;
  • Ken je de eerste veiligheidsmaatregelen (REVI) bij eenzijdig en tweezijdig aanrijdgevaar en kun je deze toepassen bij aankomst als eerste hulpdienst;
  • Weet je wat METHANE is en kun je op basis hiervan schouwen;
  • Weet je hoe je een conflict kunt voorkomen of beheersen;
  • Heb je inzicht in je eigen handelen en de DISC persoonlijkheidsstijlen;
  • Kun je een melding uitvragen en belangrijke informatie filteren;
  • Kun je structuur aanbrengen in het afhandelen van een incident;
  • Kun je verschillende gesprekstechnieken toepassen voor een optimale communicatie;
  • Kun je een collega of weggebruiker op een opbouwende manier aanspreken.

 

Programma

 

Onze Basisopleiding IM is opgebouwd uit een E-learningmodule (3 uur), vier praktijkgerichte bijeenkomsten en een toets dag.

In de E-learning maak je kennis met IM, de daarbij behorende wet- en regelgeving, procedures en de Richtlijn Eerste Veiligheidsmaatregelen bij Verkeersincidenten (REVI). In de vier bijeenkomsten leer je deze theorie toe te passen op de weg. Omdat je de theorie leert in de E-learning, kun je je tijdens de opleidingsdagen focussen op oefenen met praktijksituaties. De zorg voor (eigen) veiligheid en communicatie, houding en gedrag vormen de rode draad in het programma.

De toets dag bestaat uit 3 onderdelen:

1. Praktijkexamen in onze virtuele omgeving
2. IM examen
3. REVI examen, onafhankelijk getoetst en gecertificeerd door IBKI

 

Voor wie

 

Wegbeheerders, hulpverleners, hulpdiensten en verkeersaannemers.

Wij trainen in kleine groepen met maximaal 12 deelnemers. Zo heb jij genoeg tijd om vragen te stellen en te oefenen met casussen uit jouw dagelijks werk.

 

Locatie

 

In ons eigen opleidingscentrum in Heteren, langs de A50.

 

Startdata & Planning

Klik hier voor de startdata, planning en locaties.

Neem contact met ons op voor eventueel andere datums en/of locaties.

 

Kosten

 

De all-in prijs voor de Basisopleiding IM is € 2.785 excl. BTW per deelnemer.

Uiteraard behoort een in-company training ook tot de mogelijkheden. We denken graag met je mee.

 

IM+

 

De basisopleiding IM geeft jou een stevig basisniveau IM en de daarbij behorende vaardigheden. Die basis kun je eventueel binnen 1 jaar uitbreiden met de IM+ modules en learning on the job.