Klassikaal onderwijs

 

Klassikaal onderwijs is in trainingen het presenteren van de theorie over één of meerdere onderwerpen.

 

Het is een werkvorm waarmee aan kennisdoelen wordt gewerkt. Klassikaal onderwijs is eeuwenlang de norm geweest, omdat er aan grote groepen tegelijkertijd les gegeven kan worden. Ook is het een bewezen werkvorm om goede leerresultaten te behalen. Door ondersteuning van tekst en plaatjes word de opname van de lesstof door deelnemers verdubbeld. Een aantekening bij deze werkvorm zijn verschillende onderzoeken waaruit blijkt dat mensen maximaal twintig minuten naar een presentatie kunnen luisteren en dat daarna de aandacht verslapt. Binnen opleidingen en trainingen van Kusters wordt deze werkvorm dan ook vaak afgewisseld met activerende werkvormen.

Onderwijsleergesprek

 

Klassikaal onderwijs is in trainingen het presenteren van de theorie over één of meerdere onderwerpen.

 

Een onderwijsleergesprek is een stapsgewijs gesprek tussen trainer en deelnemers. Een onderwerp dat door de trainer is ingebracht, wordt in dialoogvorm verheldert. De trainer stelt voornamelijk vragen, speelt vragen door, geeft eventueel commentaar of aanvullende vragen of legt iets opnieuw uit. Het leergesprek wordt voornamelijk ingezet voor het doorwerken van informatie, theorie en dergelijke. Ook gebruikt Kusters het onderwijsleergesprek voor ‘ontdekkend leren’. Hierbij komen de deelnemers doormiddel van vragen en antwoorden tot inzichten en begrip. De trainer richt zich daarbij op kennis, ervaringen en opvattingen van de deelnemers. Het inzicht en begrip ontstaat hierbij stap voor stap, de deelnemers moeten het zelf ontdekken.

Rollenspellen

 

Klassikaal onderwijs is in trainingen het presenteren van de theorie over één of meerdere onderwerpen.

 

Kusters omschrijft het rollenspel als een nabootsing van een praktijksituatie waarin sociale en communicatieve vaardigheden centraal staan. De spelers houden zich hierbij aan een omschreven rol of bepalen hun eigen gedrag in de gegeven praktijksituatie. De voorkeur gaat hierbij uit naar situaties die de deelnemers zelf uit de praktijk inbrengen. Tijdens de rollenspellen maakt Kusters gebruikt van trainersacteurs. Een trainersacteur is bekend met algemeen geldende communicatiemodellen en theorieën. Ook is hij beïnvloedbaar, een correcte interventie van de deelnemers wordt door de acteur ‘beloond’ met ander gedrag.

Oefenen met maquette simulaties

 

Klassikaal onderwijs is in trainingen het presenteren van de theorie over één of meerdere onderwerpen.

 

Het oefenen met maquette simulaties valt onder de spelvormen. Spelvormen zijn geschikt voor het oefenen van complexe praktijksituaties. Een nabootsing in spelvorm helpt om situaties levensecht en herkenbaar te maken, problemen boven tafel te krijgen en na te bespreken. Door de maquette te gebruiken krijgen deelnemers snel het overzicht van een incident en het effect van de genomen maatregelen. De deelnemers leren problemen te herkennen en worden aangezet tot het oplossen ervan.

Oefenen met virtueel trainingsmateriaal (XVR)

 

Klassikaal onderwijs is in trainingen het presenteren van de theorie over één of meerdere onderwerpen.

 

Oefenen met virtueel trainingsmateriaal valt onder de spelvormen. Spelvormen zijn geschikt voor het oefenen van complexe praktijksituaties. Een nabootsing in spelvorm helpt om situaties levensecht en herkenbaar te maken, problemen boven tafel te krijgen en na te bespreken. Doormiddel van virtual reality kunnen deelnemers de beeldvorming bij incidenten ervaren en hiermee oefenen. De deelnemers leren problemen te herkennen en worden aangezet tot het oplossen ervan.

Online leren

 

Klassikaal onderwijs is in trainingen het presenteren van de theorie over één of meerdere onderwerpen.

 

Bij verschillende opleidingen wordt gebruikt gemaakt van een online training. Online leren is bij uitstek geschikt om de deelnemers de mogelijkheid te bieden om de opleiding te volgen wanneer hij dat wil en de wijze waarop hij dat wil. De online training van Kusters is altijd gekoppeld aan een klassikale opleiding. Juist de combinatie tussen klassikaal leren en online leren biedt veel kansen, het zo genoemde blended learning. Door de theorie en achtergronden in de online training aan te bieden blijft er gedurende de bijeenkomsten meer tijd beschikbaar om te oefenen en de transfer naar de praktijk van de deelnemers te bevorderen.