OPLEIDEN

Opleiden gericht op Incident Management

Incident Management raakt ons allemaal en is onmisbaar op onze wegen. Wil jij als hulpverlener bij een incident veilig en professioneel je werk kunnen uitvoeren? Meld je dan aan voor de basisopleiding IM of de volledige opleiding Incident Management (IM+)

Basisopleiding IM

Doel van de opleiding
Deze basisopleiding is een onderdeel van de opleiding Incident Management+ en is bedoeld om kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen om veilig en professional te kunnen handelen bij IM. De opleiding bestaat uit een theorie- (lesboek en E-learning) en praktijkgedeelte en wordt afgesloten met een theorie- en praktijktoets. Het is mogelijk om deze basisopleiding IM te volgen als apart onderdeel.

Leerdoelen en Toetsing

 • Je kunt de eerste veiligheidsmaatregelen nemen conform de Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij verkeers incidenten
 • Je kent de geldende wet- en regelgeving, procedures, protocollen en richtlijnen omtrent IM;
 • Je kunt de juiste communicatie en gedragsvormen toepassen bij incidenten;
 • Je kent je eigen rol en taken en de taken van de overig bij IM betrokken partijen.

De Basisopleiding IM wordt afgesloten met een examen, bestaande uit:

 • Praktijkexamen
 • IM-examen
 • REVI examen. Deze wordt onafhankelijk getoetst door het IBKI ten behoeve van het certificaat Eerste Veiligheidsmaatregelen bij Verkeersincidenten (2016-volledig)

Onderwerpen

 • Wat is Incident Management en waarom?
 • Meldingsfase, Aanrijdfase, Actiefase en Normalisatiefase;
 • Wet- en regelgeving, procedures, protocollen en richtlijnen omtrent IM;
 • Praktijk casus oefenen.

Doelgroep
Wegbeheerders, hulpdiensten, verkeersaannemers en overige hulpverleners.

Duur van de opleiding
4 dagen plus 1 toetsdag
Online training “Basisopleiding IM” (3 uur, buiten opleidingsdagen)

Startdata & Planning

Op onderstaande data staan uitvoeringen van de Basisopleiding IM gepland;

2020

 • 2, 10, 17, 23 en 30 juni 2020
 • 8, 15, 24, 25 en 29 september 2020
 • 23, 27 oktober, 4, 5 en 10 november 2020

Kosten

Kosten van de Basisopleiding IM zijn € 2.460,- ex. BTW per deelnemer.

In-company prijzen op aanvraag

Schrijf je in via onderstaande button of neem contact met ons op voor meer informatie: 026-4743060 / info@abkusters.nl.

Vervolgopleiding IM (IM+)

Doel van de opleiding

De vervolgopleiding is een onderdeel van de volledige opleiding Incident Management. Dit onderdeel kan alléén gevolgd worden indien je de basisopleiding met positief resultaat hebt afgerond. De opleiding bestaat uit een theorie- (lesboek en E-learning) en praktijkgedeelte. De opgedane theorie kan direct worden toegepast in het praktijkgedeelte (“Learning on the job”). De deelnemer houdt zijn leermomenten bij door het schrijven van reflectieverslagen (portfolio). Daarnaast wordt de deelnemer gedurende deze periode begeleid door een externe en interne coach.

Leerdoelen

Een verdere verdieping van de leerdoelen van de basisopleiding;

 • Wet- en regelgeving, procedures, protocollen en richtlijnen omtrent Incident Management;
 • Rol van de betrokken partijen bij IM;
 • Rol van de hulp(dienst)verlener bij bergings- en herstelmaatregelen bij IM;
 • Toepassen van de juiste communicatie en gedragsvormen bij incidenten.

Daarnaast leer je in de praktijk hoe te handelen bij de volgende situaties;

 • Gevaarlijke stoffen;
 • Beginnende brand;
 • Traumazorg;
 • Levensreddende situaties.

Tijdens het traject Learning on the job leer je door middel van een juiste beroepshouding vakbekwaam en professioneel te handelen en al het geleerde in de praktijk toe te passen.

Onderwerpen

 • Verkeersmanagement (1 dag);
 • Berging en herstel bij IM (1 dag + E-learning)
 • Levensreddend handelen bij IM (1 dag);
 • Gevaarlijke stoffen (1 dagdeel);
 • Blussen beginnende autobrand (1 dagdeel);
 • Traumazorg (1 dagdeel);
 • Rijopleiding Theorie en Praktijk volgens IM-protocol (1 dagdeel & individueel circa 2 uur);
 • Beroepsverkeersregelaar (3 dagen incl. examen).
 • Learning on the job (6 maanden)

Doelgroep

Wegbeheerders, hulpdiensten, verkeersaannemers en overige hulpverleners.

Duur van de opleiding

Circa 9 maanden

Startdata & Planning

Op onderstaande data gaat de opleiding IM+ van start met de Basisopleiding IM;

2020

 • 2, 10, 17, 23 en 30 juni 2020
 • 8, 15, 24, 25 en 29 september 2020
 • 23, 27 oktober, 4, 5 en 10 november 2020

Kosten

Kosten van de vervolgopleiding IM (IM+) zijn;
Inclusief Basisopleiding IM: € 7.410,- ex. BTW
Alleen vervolgopleiding IM:  € 5.120,- ex. BTW

In-company prijzen op aanvraag.

Schrijf je in via onderstaande button of neem contact met ons op voor meer informatie: 026-4743060 / info@abkusters.nl.