OEFENEN

INCIDENT MANAGEMENT STAAT CENTRAAL

 

De multidisciplinaire oefeningen van Kusters Opleidingsinstituut zijn ontwikkeld vóór en mét wegbeheerders en hulpverleners.

 

Hulpdiensten zoals politie, ambulancezorg en brandweer houden op meerdere plaatsen in het land oefeningen, waarbij vooral hulpdiensten beoefend worden. Op enkele plaatsen is daar ruimte voor wegbeheerders. Veelal ligt de nadruk bij deze oefeningen op de hulpdiensten en hun werk. IM wordt daar niet specifiek belicht.

 

Uitgangspunt bij de multidisciplinaire oefeningen van Kusters Opleidingsinstituut is IM. De verschillende rollen van de wegbeheerder, de hulpdiensten en de overige werkers langs de weg komen hier aan bod.

 

Onderwerpen

Multidisciplinair wil zeggen dat er meerdere IM partners deelnemen aan realistische IM oefeningen op het niveau van motorkapoverleg. Tijdens de voorbereiding zijn de politie en brandweer betrokken, waardoor tevens monodisciplinaire leerdoelen onderdeel van de oefening zijn. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen
  • Nut en noodzaak motorkapoverleg
  • Afstemming werkzaamheden
  • Multi- en monodisciplinaire communicatie

 

Oefendoelen

De oefendagen zelf worden door een kundig oefenleider begeleid. Het op de juiste wijze toepassen van de Richtlijn Eerste Veiligheidsmaatregelen bij Verkeersincidenten en samenwerken binnen het IM proces behoren tot het hoofddoel van de oefening. Daarnaast is het voeren van een gestructureerd motorkapoverleg vereist om tot een goed eindresultaat te komen.